Paul Klee (1879-1940)

Daha çok Dışavurumculuk (Expressionism), Gerçeküstücülük (Surrealism) ve Kübizm’den etkilen Alman asıllı İsviçreli ressam Paul Klee, ilk olarak Oryantalizmi öğrenmiş ve renk teorisi üzerine yaptığı çalışmalardan kazandığı tecrübelerini kitaplaştırmış. Klee’nin çalışmalarındaki renk geçişleri ve pastel anlatım çok hoşuma gitti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.